Kalça Anatomisi

 

Kalça anatomisi, kalça top yuva eklemidir. Leğen kemiğindeki yuvayla uyluk kemiğinin başı arasındaki uyumuyla, mekaniği ve sabitliğiyle oldukça mükemmel bir eklemdir. Aynı omuz ekleminde olduğu gibi, kalçada da daha dar olan labrum adı verilen halka şeklindeki esnek kıkırdak yapı yuvanın kemik sınırlarını çevrelemektedir. Vücuttaki öbür eklemlerin aksine sabitlik sağlanmasındaki temel etken bağlar değil, eklemin kendisidir. Aynı zamanda adalelerin verdiği gücün dengeli şekilde dağılması, kalın eklem kapsülü ile kapsülün üstünde bulunan bağlarda sabitliğe destek olurlar.


Kalça ekleminin yeri uyluk kemiğinin leğen kemiğiyle birleşim yerindeki oynak yerindedir. Kalça ağrısı insanlarda her yaşta farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu ağrı genellikle kaba etlerde oluyor şeklinde ifade edilse de, gerçekte ağrı kasık ve uyluğun ön tarafında, dizlerde ile hissedilebilir.
 
Kalçanın üstlendiği görevler
 
İnsanlarda yaş gruplarına göre çeşitli rahatsızlıklar, yaralanmalar oluşabilir. Gövdeden kalçaya gönderilen aşağı ve yukarı kuvvetleri dengeleme özelliğine sahip olan tek eklemdir. Kasların ve diğer etkenlerin desteğiyle vücudun ağılığını dengeli şekilde dağıtır. Yürüme sırasında vücut ağırlığı iki kalça eklemi arasında eşit şekilde dağıtılır.
 
Kalçanın vücut yükünü eşit dağıtmanın dışında, alt karın boşluğu ile pelvis bölgesinde bulunan organları koruma görevi de vardır.
 
 
Top yuva eklemi olan kalça eklemi, femurun başıyla asetabulum ile oluşturulur. Vücutta bulunan en güçlü eklemler arasındadır. Eklem içini döşeyen fibrokartilajenöz yapıya sahip olan glenoid labrum eklemi de destekler. Asetabılar boşluğun ortasındaki sinovya ile sınırlı olan yağ yastığı bulunmaktadır. Kalça eklemi kapsülü de kalın fibröz yapıda olup, asetabulum, labrum ile transvers ligamana yapışık haldedir. Kapsülün içi de sinovyal mebran döşelidir.
 
Kalça eklemi çevresinde çeşitli bursalar bulunur. Bunlardan en önemlilerinden olan trokanterik bursa gluteal kasların yapışma yerindedir, iskiogluteaş bursada iskial tuberesitas üstünde olur ve gluteus maksimus kasının kemik çıkıntıda hareketini kolaylaştırır.
 
Kalça ekleminin yaptığı  hareketler güçlü kasların desteğiyle sağlanır. Normalde kalça hareket açıklığı pozisyona göre farklılık gösterir. Diz ekleminin fleksiyon halinde olduğu zaman, kalça eklemi 115-125 derece kadar fleksiyon yapabilir. Diz eklemi ekstansiyon halindeyken, sadece 90 derece fleksiyon yapar. Kalça eklemi 45 derece abduksiyon, 115-125 derece ekstransiyon, 30-45 derece iç rotasyon, 20-30 derece adduksiyon, 30-45 derece dış rotasyon hareketi yapmaktadır. Kalça ekleminin innervasyonunu obturator ve femoral sinirler sağlar. Eklemdeki kan dolaşımı da medial ve lateral arterlerden kaynak alan retinaküler arterler tarafından sağlanır.
Yukarı